blog

Keçe Nedir | Keçe Özellikleri Nelerdir

kece nedir Keçe Nedir | Keçe Özellikleri Nelerdir

Keçe Nedir | Keçe Özellikleri Nelerdir? İnsan yaşamı açısından önemli bir yer tutan kumaşların, farklı malzemelerden imal edilmiş olan çeşitleri mevcuttur. Başta tekstil sektörü olmak üzere çeşitli alanlarda, değişik amaçlarla kullanılan kumaşlar arasında keçe, önemli bir yer tutmaktadır. Bu noktada keçe nedir sorusunun akıllara gelmesi mümkündür. Basit bir ifadeyle, liflerden yapılmış bir kumaş türü olduğunu söylemek mümkündür. Başta koyun olmak üzere bazı hayvanların yünlerinden veya polyesterden elde edilen liflerin, çeşitli işlemlerden geçirilmesiyle keçe elde edilmektedir. Ancak dokuma yöntemi ile üretilen diğer kumaş türlerinin aksine keçeler sıkıştırılarak üretilmektedir. Bu yöntem, liflerin birbirleriyle sıkı bir bağ oluşturmalarına ve kumaş dayanıklılığının artmasına neden olmaktadır. Ayrıca bazı durumlarda keçenin daha farklı özellikler edinebilmesi için, ipek ya da akrilik gibi farklı iplik türleriyle karıştırıldığına da rastlanmaktadır.

Keçenin Kısa Tarihçesi

en iyi kece

Keçe nedir sorusu kadar önem arz eden bir diğer husus da keçenin ilk olarak hangi tarihte ortaya çıktığıdır. Esasında keçe, insanlar tarafından kullanılan en eski kumaş türüdür. Farklı kaynaklarda keçenin ortaya çıkışına yönelik olarak 5000 ila 6500 yıl arasında tarihler verilmektedir. Bu durum, keçenin farklı bölgelerde değişik tarihlerde kullanılmaya başladığını ya da bir noktadan ticaret yoluyla diğer bölgelere yayıldığını göstermektedir. Ancak keçenin anavatanı olarak genellikle Orta Asya bölgesi gösterilmektedir. Özellikle burada küçükbaş hayvancılığın yaygın olarak yapılması ve yapılan kazılarda keçeden yapılmış halılar ile çeşitli malzemelerin ortaya çıkması keçenin Orta Asya kökenli olduğu tezini desteklemektedir. İlk ortaya çıktığı dönemlerde insanlar tarafından elde sıkıştırılarak imal edilen keçeler, Sanayi Devrimi sonrasında makineler yardımıyla üretilmeye başlanmıştır. Keçenin yaygın hale gelmesi de bu döneme rastlamaktadır. Seri üretimin mümkün hale gelmesi, kullanım alanlarına büyük katkılar sunan bu kumaş türünün düşük maliyet ve yüksek kalite ile üretilmesini sağlamıştır.

kece uretimi

Günümüzde Keçe Üretimi Nasıl Yapılır?

Keçe üretimi oldukça eski tarihlere dayanmasına rağmen, tarihsel süreç içerisinde yaşanan teknolojik gelişmelere paralel olarak bazı değişimlere uğramıştır. Keçe imalatının ilkel olarak yapıldığı ilk dönemlerde, koyun yününden elde edilen liflerin ıslatılması ve sonrasında da sıkıştırılmasıyla keçe imalatı yapılabilmekteydi. Günümüzde ise makineleşmenin de artmasıyla birlikte keçe üretiminde daha yeni ve yenilikçi yöntemlere başvurulmaya başlanmıştır. Ancak makineler ile keçe imal etmenin temel mantığı da liflerin sıkıştırılmasıdır. İlk olarak yün liflerin çivilerle dolu bir silindirik kazana yerleştirilmekte ve malzemenin bir bütün haline gelmesi sağlanmaktadır. Sonrasında bir tarak makinesiyle elde edilen kütle, aralardaki boşluklar eşit oluncaya kadar tarama işlemi yapmaktadır. Daha sonra bu şekilde elde edilmiş olan rulolar dörder dörder birleştirilerek sıkıştırma işlemlerinden geçirilmektedir. Bu aşamada malzemenin sertleşmesi ve daha iyi kenetlenmesi için ısı ve neme maruz bırakılması söz konusudur. Son aşamada ise keçe üzerindeki boşlukların giderilmesi için bir silindir yardımı ile düzleme işlemi yapılmaktadır.

Sentetik kece Keçe Nedir | Keçe Özellikleri Nelerdir

Keçe Çeşitleri Nelerdir?

Keçe nedir denildiğinde her ne kadar akla tek bir malzeme gelse de esasında farklı keçe çeşitleri bulunmaktadır. Keçe çeşitlerini şu şekilde sıralamak mümkündür:

 • Yün Keçe: Halihazırda en sık kullanılan keçe türü olan yün keçeler, koyun ve yüne sahip olan diğer hayvanların yünlerinden elde edilen keçelerdir. Yün keçe, aynı zamanda insanların üretmeye başladıkları ilk keçe türüdür.
 • Kürk Keçe: Keçe imalatının yapıldığı ilk dönemlerde başvurulmayan ancak sonraki dönemlerde şapka ve çeşitli giyim ürünlerinin yapılmasında kullanılan kürk keçeler, kunduz başta olmak üzere bazı hayvanların kürklerinden elde edilmektedir. Hayvan hakları savunucuları tarafından büyük tepki görmesi, bu keçenin tam olarak yaygınlaşmasını engellemektedir.
 • Akrilik Keçe: Özellik bakımından yün keçe ile benzerlik gösteren akrilik keçeler, normal keçelerin aksine yanıcı bir özelliğe sahiptir. Ayrıca cilt ile doğrudan temas etmesi durumunda tahriş etme ya da rahatsızlık hissi uyandırma gibi bir dezavantajı da vardır. Yine de akrilik keçenin kullanım alanları da oldukça fazladır. İmalat maliyetinin yün keçeye göre çok düşük olması, bu keçe türünü bazı alanlarda öne çıkarmaktadır.
 • Rayon Keçe: Suni ipek keçe olarak da adlandırılan rayon keçeler, çeşitli yalıtkanlar ile şekillendirilebilmektedir. Diğer sentetik elyaf türlerinde olduğu gibi, rayon keçeler de biyolojik olarak parçalanamayan kirleticiler arasında yer almaktadır.
 • Preslenmiş Keçe: En yaygın kullanılan keçe türlerinden biri olan preslenmiş keçeler, yün liflerinin su, buhar ve basınç ile bir tabaka üzerinde birleştirilmesiyle elde edilmektedir. Düz tabakalar halinde satılan preslenmiş keçeler, keçelerin ilk örneklerindendir.
 • İğneli Keçe: Yün liflerinin çeşitli iğneler aracılığıyla birleştirilmesiyle elde edilen iğneli keçeler, daha çok sanat ve zanaat uygulamalarında kullanılmak için imal edilmektedir. Yalıtkan olmayan ve kolay işlenebilen bu keçelerin endüstriyel alanlarda kullanımı sınırlıdır.
 • Dokuma Keçe: Daha önce dokunmuş olan keçelere ısı, su ve basınç uygulayarak elde edilen keçeler dokuma keçe olarak adlandırılmaktadır. Bu yöntem ile üretilen keçeler, preslenmiş keçeden daha ince olmaktadır.

kece nedir

Keçe Kumaşından Neler Yapılır?

Köklü bir geçmişe sahip olan keçe kumaşlar, tarihsel süreç içerisinde çeşitli amaçlarla kullanılmıştır. Keçe kumaşların kullanım alanlarına sağlamış olduğu faydalar, bu ürünlerin her geçen gün daha farklı alanlarda kullanılmasına ve yaygınlaşmasına neden olmaktadır. Günümüzde keçe, hem tekstil alanında hem de endüstrinin farklı alanlarında çeşitli amaçlarla kullanılmaktadır. Doğrudan keçeden imal edilen kıyafetler olduğu gibi, bazı kıyafetlerin süslenmesinde ya da motiflerinin yapılmasında keçeden yararlanılmaktadır. Ayrıca el yetenekleri konusunda da keçe kullanımı son derece yaygındır. Süsleme ve keçeden el yapımı ürünler, hobi amacıyla yapılmaktadır. Keçe, yalıtkan özelliğinden dolayı elektrik akımının olduğu alanlarda zemin kaplama malzemesi olarak. Aynı zamanda mobilyaların kaymaması ve sabitlenmesi için altlık biçiminde de kullanılabilmektedir. Sarsıntıyı ve sesi engellemesi nedeniyle araçların iç donanımlarında ve araç zeminlerinde keçeye rastlanmaktadır. Keçenin bazı alanlarda ses ve ısı yalıtımı amacıyla kullanıldığına rastlamak da mümkündür. Bunların yanı sıra keçeden çok daha farklı ürünlerin elde edildiği ve daha değişik amaçlarla kullanıldığı da bilinmelidir.

keçe nedir

Keçe Nerelerde Kullanılır?

Keçenin kullanım alanları daha önce de belirtildiği gibi her geçen gün daha da genişlemektedir. Hem keçenin sahip olduğu özelliklere dair yeni bilgilerin ortaya çıkması hem de keçe üretim tekniklerinin gelişimine paralel olarak daha işlevsel keçelerin imal edilmeye başlanması bu durumu tetiklemektedir. Ancak her kullanım alanında aynı keçenin kullanılabilmesi söz konusu değildir. Bu yüzden de keçeler kullanım alanlarına göre de sınıflandırılmaktadır.

 • İnce Keçe Kullanım Alanları: İnce keçe daha çok tekstil sektöründe kullanılan bir keçe türüdür. Kıyafetlerin üzerindeki motiflerin yapımında ve yumuşak tutması için ayakkabı içlerinde kullanılır. Bunun dışında bazı şapkalar ile pardösülerin imalatında da bu keçe türünden yararlanılmaktadır. Ayrıca ince keçenin kolay işlenebilmesinden dolayı süsleme ve motif hazırlama işlerinde de kullanımı oldukça yaygındır.
 • Kalın Keçe Kullanım Alanları: Kalın keçeler, daha çok endüstriyel alanlarda tercih edilmektedir. Otomotiv sektörü bu alanların başında gelmektedir. Hem araç zeminlerinin kaplanması hem de bazı parçaların izole edilmesi için kalın keçe kullanılmaktadır. Ayrıca evlerde ve depolar gibi bazı çalışma alanlarında zemin kaplama amacıyla kalın keçeden yararlanılmaktadır.
 • Rulo Keçe Kullanım Alanları: Rulo keçeler kendi başlarına bir keçe türü olmayıp, ince ya da kalın keçelerin rulo şeklinde imal edilmiş halidir. Bu yüzden de rulo keçeler; hem endüstriyel alanlarda hem de tekstil, süsleme ve işleme gibi amaçlarla da kullanılmaktadır.
 • Yapışkanlı Keçe Kullanım Alanları: Yapışkanlı keçeler hem el işi yapımında hem de mobilya sektöründe kullanılmaktadır. Bu keçe türü, genellikle farklı geometrik şekillerde imal edilen keçe türleridir. Başta ev eşyaları olmak üzere, kaymaması istenilen malzemelerin ayaklarına yerleştirilmektedir. Yapışkan özelliği sayesinde sandalye, koltuk, kanepe gibi eşyaların ayağına yerleştirilen yapışkanlı keçe, mobilyaların ve eşyaların sabitlenmesini sağlamaktadır.
 • Punteriz Keçe Kullanım Alanları: Punteriz keçelerin en sık kullanıldığı alan tekstil sektörüdür. Başta kot pantolonlar olmak üzere tekstil ürünlerinde dikişlerin güçlendirilmesinde punteriz keçelerden yararlanılmaktadır.

keçe-fabrikası

Keçe Nedir: Sıkça Sorulan Sorular

Keçe Nasıl Temizlenir?

Kirlenmesi en zor kumaş türleri arasında keçe kumaşlar yer almaktadır. Ancak yine de zaman zaman keçelerin yıkanmasına da gereksinim duyulabilmektedir. Bu gibi durumlarda keçe hassas bir yıkamadan geçirilmelidir. Keçelerin makinede yıkanması, çok tavsiye edilen bir durum değildir. Elde ovalama yöntemiyle yıkanması, keçe ömrünün korunması ve malzemenin zarar görmemesi açısından önem taşımaktadır. Ayrıca keçe temizleme için suyun ılık olmasına da özen göstermek gerekir. Çok sıcak su, keçenin buruşmasına ya da bazı özelliklerini kaybetmesine neden olabilmektedir. Keçe temizliği yaparken kimyasal malzemeler ya da sert deterjanlar kullanmaktan da kaçınılmalıdır. Bu tür hareketler de keçenin zarar görmesine neden olmaktadır. Keçe ılık suda, hafif deterjanlar ile temizlenmelidir. Yıkama sonrasında da mutlaka asılarak kurutulmalı, kurutma makinesinde kurutma yöntemi kesinlikle kullanılmamalıdır.

Keçenin Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir?

Keçenin binlerce yıldır kullanılmaya devam etmesinin temelinde, bu malzemenin sahip olduğu özellikler ve kullanım alanlarına sağladığı avantajlar bulunmaktadır. Keçe, her şeyden önce dayanıklılığı ile ön plana çıkan bir kumaş türüdür. Öyle ki pek çok kumaş türünün ömrünü tamamladığı süreler içerisinde, keçelerde yalnızca bazı küçük yıpranmalar meydana gelmektedir. Yapılan kazılarda ortaya çıkan bozulmamış keçe halılar ve diğer ürünler, keçelerin dayanıklılığının en önemli delilidir. Keçelerin işlenmesinin kolay olması da ayrı bir avantajdır. Bu sayede tekstil alanında en çok kullanılan kumaş türlerinden biri olmayı başarmıştır. Aynı zamanda keçe, anti bakteriyel bir yapıya sahiptir. Bu özelliği sayesinde özellikle iç ortamlarda maksimum hijyen sağlamaktadır. Üstelik diğer kumaş türleri gibi herhangi bir alerjen etkiye de sahip değildir. Bu yönüyle de alerjen bünyeler ve çocuklar tarafından kullanılmaya en uygun kumaş türüdür. Yapılan bazı araştırmalarda keçenin radyasyona karşı dirençli bir malzeme olduğu sonucu da ortaya çıkmıştır. Üstelik pek çok kumaş türü ile kıyaslandığı zaman, keçenin maliyeti daha uygundur.

Bununla birlikte keçenin bazı dezavantajları da söz konusudur. Zaman içerisinde keçenin çekme ve küçülme gibi sorunlar yaşatması muhtemeldir. Ayrıca yeteri kadar esnek olmaması da keçenin dezavantajlarındandır. Ancak kaliteli keçelerde çekme sorunu büyük ölçüde ortadan kaldırılabilmektedir.

Keçe Nereden Alınır?

Keçenin kullanım alanlarının artması, keçe imalatı ve satışı yapan firmaların sayısında artış yaşanmasına neden olmuştur. Kaliteli ve uzun süre kullanılacak bir keçe alabilmek için, doğru satıcıyı bulmak büyük önem taşımaktadır. Bu noktada 2010 yılından beri sektördeki önemli boşlukları dolduran Keçe Dünyası, önemli bir yer tutmaktadır. Yüksek kalitede imal edilen keçelerin toptan ve perakende satışını yapan Keçe Dünyası, en yeni üretim teknolojileriyle sürekli olarak kendini güncellemekte ve müşterilerini memnun edecek ürünler üretmektedir.

Keçe Dünyası ekibi olarak keçe nedir sorusu için detaylı bilgi vermeye çalıştık. Umarız faydalı olmuştur. Keçe üretimi ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için blog sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca, toptan keçe siparişleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

12 thoughts on “Keçe Nedir | Keçe Özellikleri Nelerdir

 1. Beyhan K. dedi ki:

  Detayli bilgi icin cok tesekkur ederim. Gayet faydali bir yazi olmus.

  1. Emrah Kayaa dedi ki:

   tesekkur ederim

 2. Hakan K. dedi ki:

  Çok açıklayıcı bir yazı olmuş. Detaylı… Elinize sağlık

  1. Emrah Kayaa dedi ki:

   cok tesekkur ederim. faydali olduysak ne mutlu bize

 3. Fatih Erem dedi ki:

  Ürünleriniz kadar kaliteli içerikleriniz için teşekkürler. Aradığım tüm cevaplar yazınızda yer alıyor.

  1. Emrah Kayaa dedi ki:

   cok tesekkur ederim. faydali olduysak ne mutlu bize

 4. Hasan B. dedi ki:

  Harika bilgiler. Tesekkurler

 5. Yavuz MUTLU dedi ki:

  Köydeki evimize dış cephe montalama yapmayı düşünüyoruz hangi ürününüzü yavsiye eded siniz

 6. Tamer dedi ki:

  Merhaba, yün keçe imalatında yünler yıkanıyor değil mi?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir